Warning: Use of undefined constant nazwa - assumed 'nazwa' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 25

Warning: Use of undefined constant nazwa - assumed 'nazwa' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 25
Ubezpieczenia Rolnicze Szczecin Sedina Broker

Ubezpieczenia Rolnicze

Rolnictwo zależy od pogody.

Powyższa teza ma zastosowanie zwłaszcza do upraw. Nie ma drugiej branży w tak dużym stopniu uzależnionej od pogody. To oznacza szczególny katalog ryzyk i szkód z jakimi należy się liczyć.

Ze  względu  na specyfikę regionu (zachodniopomorskie)  w którym dominują gospodarstwa wielkopowierzchniowe i w którym siedzibę ma Sedina Broker sp. z o.o. znakomita większość Klientów działu ubezpieczeń rolniczych kancelarii to firmy zajmujące się uprawą roślin na areałach sięgających powyżej kilkuset ha oraz  firmy świadczące usługi agrotechniczne. Cześć z nich zajmuje się także hodowlą zwierząt. Wszystkie obsługujemy kompleksowo oferując programy ubezpieczeniowe dopasowane do ryzyk występujących w ich działalności.

Patrząc na rolnictwo z punktu widzenia ubezpieczycieli można podzielić związane z nim ryzyka i oferty ich ubezpieczenia na następujące grupy :

- ubezpieczenie upraw

- ubezpieczenie zwierząt

- ubezpieczenie maszyn rolniczych

- ubezpieczenie mienia (obowiązkowe i dobrowolne)

- ubezpieczenie OC (obowiązkowe i dobrowolne)

 

Ubezpieczenie upraw

Uprawa roślin to podstawa ekonomicznego bytu wielu firm rolnych (gospodarstw, spółek).  Wymaga nakładów czasu i pieniędzy a ostateczny efekt w dużej mierze zależy od pogody. Ryzyko utraty plonów - będących efektem wielomiesięcznej pracy i poniesionych kosztów - wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych jest znaczące. Nie ma rolnika, który nie poniósłby strat z tego tytułu lub nie znałby kogoś kto takich zdarzeń doświadczył. Dlatego ubezpieczanie upraw od ryzyk związanych z pogodą jest dość powszechne - zwłaszcza w większych gospodarstwach. Z tego samego powodu - dość często i masowo występujących szkód pogodowych - niewielu ubezpieczycieli jest zainteresowanych ubezpieczaniem upraw.

W ciągu roku występują dwa sezony ubezpieczeń upraw :  jesienno-zimowy i wiosenno-letni. W sezonie jesienno-zimowym najczęściej zawierane są polisy ubezpieczeń od ryzyka złego przezimowania roślin, przymrozków, gradu, ognia.  Sezon ofertowania zazwyczaj rozpoczyna się w z początkiem października.

W sezonie wiosenno-letnim zawierane są najczęściej polisy ubezpieczeń od ryzyka gradu i ognia. Sezon ofertowania zazwyczaj rozpoczyna się z początkiem marca.

Terminy startu sezonów ulegają często opóźnieniu z powodu przeciągających się uzgodnień Ubezpieczycieli ze stroną rządową na temat wysokości limitów i zasad rozliczania dopłat do ubezpieczeń przyznawanych rolnikom.

Wysokość dotacji państwowej do ubezpieczenia upraw sięga aż 60 % wartości składki co znacząco uatrakcyjnia ofertę i obniża koszty ubezpieczenia dla rolnika a jednocześnie utrzymuje zainteresowanie Ubezpieczycieli ofertowaniem. Limity dopłat są z góry określone. W  sezonie jesiennym 2016 okazały się za niskie co spowodowało, że nie wszyscy rolnicy je otrzymali. Skutek jest taki, że przed startem kolejnych sezonów ubezpieczeń tworzy się atmosfera wyczekiwania i niepewności. Zespół brokerów zajmujących się ubezpieczeniami upraw musi się odpowiednio przygotować by poradzić sobie ze spiętrzeniem prac w krótkim terminie. Możemy z dumą podkreślić, że do tej pory wszyscy klienci Sediny Broker sp. z o.o. zostali obsłużeni terminowo i otrzymali oferty ubezpieczeń z dopłatami - co w dużej mierze jest efektem dobrej znajomości mechanizmów jakim rządzi się rynek ubezpieczeń rolnych oraz sprawności organizacyjnej zespołu kancelarii.

Warto dodać, że Ubezpieczyciele - w przypadku wyczerpania dotacji - oferują ubezpieczenia upraw także na warunkach komercyjnych.

Przy ubezpieczaniu upraw zwracamy uwagę na : zakres polis, cenę oraz zasady płatności składki. Rolnictwo jest branżą mocno sezonową i dla wielu Klientów istotną kwestią jest elastyczność Ubezpieczyciela w podejściu do kwestii rozkładania składek na raty i wyznaczania terminów płatności dostosowanych do okresów kiedy następuje wzrost przychodów firmy.

 

Ubezpieczenie zwierząt

Oferty ubezpieczenia zwierząt należy podzielić na dwie grupy :

- ubezpieczenia zwierząt hodowlanych  (bydło, owce, trzoda chlewna ale także drób, zwierzęta futerkowe, ryby itd)

- ubezpieczenia zwierząt  rekreacyjnych i sportowych  (chodzi oczywiście głównie o konie)

Zakres ryzyk jakie występują w hodowli zwierząt jest szeroki i specyficzny dla każdego rodzaju hodowli. Niektóre z ubezpieczeń wiążą się z ubezpieczeniem mienia (np. kurniki).  Inne można uznać za wysoko specjalistyczne (np. ubezpieczanie koni).  Katalog Ubezpieczycieli kwotujących ryzyka powiązane ze zwierzętami hodowlanymi jest szerszy niż w przypadku upraw.  Przygotowanie atrakcyjnej zakresowo i cenowo oferty wymaga wiedzy i doświadczenia.  Jeśli  masz pytania związane z ubezpieczaniem zwierząt - skontaktuj się z nami.

 

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Należy pamiętać, że maszyny rolnicze, które spełniają kryteria pojazdów podlegają zasadom obowiązującym w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wszystkie ciągniki, maszyny z napędem własnym, poruszające się po drogach publicznych lub nie a także  przyczepy i naczepy muszą mieć wykupione komunikacyjne polisy ubezpieczenia OC.

Ze względu na niemały koszt - a także ze względu na wymogi instytucji finansujących - użytkownicy maszyn są  zainteresowani lub wprost zobowiązani do wykupienia polis Auto Casco. Dodatkowym uzasadnieniem dla wykupu polis AC są dość częste i dotkliwe szkody jakie mogą być związane z użytkowaniem maszyn rolniczych. Ryzyko kradzieży, uszkodzenia lub spalenia - dotyczy kombajnów w okresie żniw - jest ryzykiem realnym.

W gospodarstwach wielkohektarowych ilość użytkowanych maszyn rolniczych jest zazwyczaj na tyle liczna, że warto sprawdzić warunki ubezpieczenia w ramach umowy  generalnej na kształt ubezpieczeń flotowych stosowanych w komunikacji.  Oferty ubezpieczeń przedstawi wiele Towarzystw ale z naszego doświadczenia wynika, że  najciekawsze zakresowo i atrakcyjne cenowo oferty ubezpieczenia w ramach umowy generalnej można uzyskać od Ubezpieczycieli specjalizujących się w obsłudze rolnictwa.

 

Ubezpieczenie mienia (obowiązkowe i dobrowolne)

Budynki gospodarstw rolnych spełniających określone kryteria podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu. Potencjalne straty z powodu pożaru, powodzi czy huraganu mogą być na tyle rozległe i dotkliwe, że uniemożliwią  kontynuowanie działalności rolniczej. W skrajnych przypadkach problem poszkodowanych ze względu na skalę szkód może być problemem społecznym. To powód dla którego Ustawodawca wprowadził obowiązek ubezpieczania. Kontrolą wypełniania tego obowiązku zajmuje się UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Media często pokazują skutki działania przyrody - stąd postępująca edukacja i rosnąca świadomość konieczności ubezpieczania majątku.

W ubezpieczeniu obowiązkowym mienia gospodarstwa rolnego jest sporo wyłączeń. Polisa obejmie ochroną budynki, dachy i instalacje trwale związane z murami ale wyposażenie, urządzenia i instalacje pozostałe są z takiego ubezpieczenia wyłączone. Dlatego rozsądnym działaniem jest uzupełnienie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego polisą, która uwzględni pozostałe składniki majątku.


Ubezpieczenie OC (obowiązkowe i dobrowolne)

Ubezpieczenie obowiązkowe OC gospodarstwa rolnego obejmie szkody wyrządzone osobom trzecim. Przykładem może być zniszczenie części upraw na polu sąsiada graniczącym z polem na którym dokonywano oprysków. Jednak jeśliby opryski były prowadzone celowo w ramach tzw sąsiedzkiej przysługi czy też usługi i w ich wyniku sąsiad poniósłby stratę to ubezpieczenie obowiązkowe OC takich  kosztów nie pokryje.  W takim wypadku konieczna jest polisa OC na zakresie wykraczającym poza zakres ubezpieczenia obowiązkowego.

Podany powyżej przykład dobrosąsiedzkiej pomocy, przysługi czy usługi jest praktyką w rolnictwie często spotykaną. Najmowanie i wynajmowanie ciągników i sprzętu rolniczego od wyspecjalizowanych firm lub po prostu od sąsiadów ma uzasadnienie ekonomiczne. Należy się jednak liczyć z ewentualnymi kosztami szkód jakie mogą powstać w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów agrotechnicznych jak również szkód w wypożyczonych maszynach.

Firmy wyspecjalizowane w świadczeniu usług agrotechnicznych są przygotowane do tego typu sytuacji kryzysowych i mają wykupioną odpowiednio skonstruowaną polisę OC.  Mniejszą świadomość swojej odpowiedzialności mają rolnicy świadczący tego typu usługi okazjonalnie.

Warto porozmawiać z brokerem i uzgodnić zakres polisy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jej koszt względem potencjalnych strat nie będzie wysoki.


Warning: Use of undefined constant MYSQLI_FETCH_ARRAYLL - assumed 'MYSQLI_FETCH_ARRAYLL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /oferta.php on line 40

Zaufali nam

 • MARK_SPEDITION
 • Spedrapid
 • PRD
 • SKSM
 • 1: BIC_ELECTRIC
 • Wineland
 • 2: Bono
 • Termoogranika
 • 3: Borga
 • 4: CAP
 • Selfa
 • 5: CSV sp. z o.o.
 • 6: Fosfan
 • 7: Gryfskand
 • 8: HKL
 • 9: Kamil
 • Puccini
 • 9A: Marbud
 • 9B: Mazur
 • 9C: Met-instal
 • Tomaszewicz
 • 9D: Milex
 • 9E: Netmarine
 • STR
 • SOLVECO
Sprawdź nasze referencje

copyright 2017 Sedina Broker