Warning: Use of undefined constant nazwa - assumed 'nazwa' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 25

Warning: Use of undefined constant nazwa - assumed 'nazwa' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 25
Ubezpieczenia Finansowe Szczecin Sedina Broker

Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia finansowe wspierają - a bywa, że  wręcz warunkują sprzedaż.

W tzw. ubezpieczeniach finansowych występują dwie grupy usług : gwarancje i ubezpieczenia należności.

GWARANCJE - gwarancja jest zobowiązaniem do zapłaty za zobowiązanego określonego świadczenia pieniężnego w sytuacji gdy zobowiązany nie wywiąże się ze swoich obowiązków (najczęściej wynikających z umowy). W usłudze gwarancji występują trzy podmioty :

- zleceniodawca - czyli ten, który zleca wystawienie gwarancji (inaczej : zobowiązany)

- beneficjent - czyli ten, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja i który może zgłaszać roszczenia z gwarancji

- gwarant - czyli ten który w określonej sytuacji wypłaca roszczenie beneficjentowi (i dochodzi zwrotu roszczeń od zleceniodawcy)

Firmy, które biorą udział w konkursach ofert, przetargach itd. spotykają się z powszechną praktyką stosowaną przez zamawiających (zarówno podmioty publiczne jak i prywatne) polegającą na wymogu wpłacenia wadium  (lub złożenia gwarancji) oraz przedstawienia - po przejściu do kolejnego etapu konkursu czy przetargu - gwarancji dobrego wykonania umowy i gwarancji usunięcia wad i usterek (rękojmi).

Alternatywą dla gwarancji jest złożenie zabezpieczeń gotówkowych. Jeśli jednak uwzględnić kryteria efektywności kosztowej w zarządzaniu finansami i pamiętać, że utrzymanie płynności firmy ma znaczenie nadrzędne, a także policzyć zmiany wartości pieniądza w czasie to okaże się, że gwarancja jest lepszym rozwiązaniem.

Zazwyczaj warunkiem zawarcia kontraktu jest przedstawienie gwarancji - to znaczy, że gwarancja (czyli rodzaj ubezpieczeń finansowych) jest warunkiem koniecznym (choć pewnie niewystarczającym) do realizacji sprzedaży.

Warto zwrócić uwagę na pewne reguły występujące w procesie decyzyjnym występującym u Ubezpieczyciela dotyczącym gwarancji. Ubezpieczyciel będzie zainteresowany wystawieniem gwarancji, która potencjalnie ma niewielkie ryzyko realizacji. Ubezpieczyciel chętniej i na lepszych warunkach udzieli gwarancji podmiotowi  z historią działalności, o ustabilizowanej sytuacji finansowej i z doświadczeniem w branży której dotyczy kontrakt oraz potencjałem pozwalającym na zrealizowanie kontraktu. Dlaczego ? Odpowiedź jest prosta - bo mimo, że udziela gwarancji to dąży do tego by ryzyko  realizacji gwarancji minimalizować.

 

UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI - inaczej zwane też ubezpieczeniem kredytu kupieckiego.

Sprzedaż jest dziecinnie łatwa - dopóki nie mówimy o sprzedaży za właściwą cenę odpowiednim Klientom. Czyli takim, którzy tę odpowiednią cenę zapłacą w terminie. Ceny nie da się ubezpieczyć, ale należności i owszem.

Powszechną praktyką jest prowadzenie sprzedaży z tzw. odroczonym terminem płatności - czyli udzielanie kredytu kupieckiego. Ubezpieczeniem swoich należności - czyli ubezpieczeniem kredytu kupieckiego udzielonego kontrahentom będą zainteresowane zwłaszcza firmy produkcyjne lub handlowe prowadzące sprzedaż produktów i towarów. Ubezpieczenie należności polega - w skrócie - na przejęciu przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za to, że Klient zapłaci należność w terminie. Ustalane są limity kredytu kupieckiego do jakich sięga odpowiedzialność Ubezpieczyciela. I dział handlowy może się nie martwić spływem należności, o ile są one poniżej ustalonego, ubezpieczonego limitu.

Ubezpieczyciele dążą do jak najlepszego rozpoznania rynku, gromadzą sprawozdania finansowe poszczególnych firm w bazach danych, prowadzą monitoring regulowania zobowiązań i oceniają wiarygodność finansową. M. in na tej podstawie wyznaczają limity kredytów kupieckich. Różnice w ofertach ubezpieczeń należności poszczególnych Ubezpieczycieli wynikają z ich  sprawności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji rynkowych. Pozyskując dla Klienta ofertę ubezpieczenia należności, broker musi  się orientować, który Ubezpieczyciel w danym okresie kwotuje ryzyko spływu danego rodzaju należności najlepiej. Tylko  wtedy ma możliwość przedstawić Klientowi konkurencyjną  ofertę ubezpieczenia należności.

 


Warning: Use of undefined constant MYSQLI_FETCH_ARRAYLL - assumed 'MYSQLI_FETCH_ARRAYLL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /oferta.php on line 40

Zaufali nam

 • MARK_SPEDITION
 • Spedrapid
 • PRD
 • SKSM
 • 1: BIC_ELECTRIC
 • Wineland
 • 2: Bono
 • Termoogranika
 • 3: Borga
 • 4: CAP
 • Selfa
 • 5: CSV sp. z o.o.
 • 6: Fosfan
 • 7: Gryfskand
 • 8: HKL
 • 9: Kamil
 • Puccini
 • 9A: Marbud
 • 9B: Mazur
 • 9C: Met-instal
 • Tomaszewicz
 • 9D: Milex
 • 9E: Netmarine
 • STR
 • SOLVECO
Sprawdź nasze referencje

copyright 2017 Sedina Broker